DUSODER\'den sapkınlığın savunucusu İstanbul Tabipler Odası\'na kınama

21 Temmuz 2022